Här kan du se vår produktionsprocess; från fröer till färdiga produkter. Vi ser vår roll som förvaltare och utvecklare av landsbygdens natur- och kulturmiljövärden som mycket viktig. En stor del av de resurser som städerna är beroende av kommer från landsbygden. En frisk landsbygd behöver en hållbar produktion och bevarad miljö vilket i sin tur är en förutsättning för en hållbar stad, samhälle och framförallt planet. När vi producerar våra halmprodukter har vi ansvar över hela produktutvecklingsproccessen; från fröer till färdiga produkter. Vår halm utgörs av råg som också har det härdigaste halmstrået.
Idag utgör rågen ca 1 % av Sveriges totala åkerareal och används ofta för skiftesodling eftersom det binder upp bland annat kväve i marken vilket kan vara en bra förberedelse beroende på vilken gröda som skall odlas nästa år. Genom att ta tillvara på rågens strån löser vi flera problem som tidigare saknade en lika miljömässig lösning. Strån som genom konventionell skördetröska bara hackas till en biprodukt blir nu istället användbara och vackra naturprodukter. Under hösten tillverkar vi både en julmatta för dekorativa ändamål och en ryggningsmatta för stråtak. Med andra ord; tak över huvudet och mat i magen av en och samma råvara.
Close Menu