Råghalm är praktisk och har använts i Sverige sedan medeltiden. Varje enskilt strå är täckt med ett naturligt vax som avleder vatten. Halm kan med fördel användas som täckning och isolering i olika sammanhang där man vill ha en biologiskt nedbrytbar produkt. Man kan täcka, isolera och skydda trädgårdsland och man kan göra hål för plantan i halmmattan och på så sätt förhindra ogräs bland annat för jordgubbar. Man kan också skydda nedre och utsatta delar av värdefulla träd med våra halmprodukter. När du anser att halmen har tjänat ut är det bara att slänga den på komposten med gott samvete.
Man kanske skulle kunna tro att halm skräpar och drar till sig fåglar, möss, insekter och annan ohyra. Detta sker så länge sädeskornen får sitta kvar i axen, därför är all vår halm rensad på sädeskorn. Utan sädeskorn finns inga sådana problem därför att halmen nu enbart består av cellulosa och lignin. Så samtidigt som vi producerar våra halmprodukter producerar vi också rågmjöl som i ett konventionellt jordbruk. Bilderna ovan ger en kort genomgång av våra färdiga produkter. Vi har både sått, skördat och tillverkat våra produkter lokalt på Romeleåsens södra sluttningar i Skåne.
Close Menu